Fenerbahçe’den AİHM’e başvuru

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2020 yılında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Başkan Ali Koç ve eski yönetici Alper Pirşen’e verilen cezaların T.C. Anayasası’na ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

“Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca 18.6.2020 tarihinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Ali Koç hakkında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulduğu gerekçesiyle bir takım cezalar tayin edilmiş ve bu cezalar Kulübümüzce yapılan itirazlara rağmen Tahkim Kurulu tarafından 19.6.2020 tarihinde onanmıştır. Yine benzer şekilde o dönem Yönetim Kurulu Üyemiz olan Sayın Alper Pirşen hakkında da TFF Tahkim Kurulu 10.12.2020 tarihinde, PFDK tarafından 03.12.2020 tarihinde verilen ve benzer içerikli ceza tayini kararlarını onamıştır.

İlgili Kurul verdiği her iki karar ile T.C. Anayasası’nın 26. maddesi ile güvence altına alınmış düşünceyi açıklama hürriyetini, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkını güvence altına alan 6. maddesini ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10. maddesini ihlal etmiştir.

Bilindiği üzere Tahkim Kurulu’nun sporun disiplinine ilişkin tesis etmiş olduğu kararlar kesindir ve T.C. Anayasası’nın 59/3 maddesinin “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.” hükmü uyarınca T.C. Mahkemeleri ve T.C. Anayasa Mahkemesi nezdinde herhangi bir şekilde itiraza konu olabilecek başvurulara kapalıdır. Bu doğrultuda yukarıda belirtildiği üzere ülkemizde yargı yolu açık olmadığından, haklılığımızın ispatı ve TFF Kurullarınca gerçekleştirilen keyfi uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla, Kulübümüze, Başkanımız Sayın Ali Koç’a ve eski yöneticimiz Sayın Alper Pirşen’e tayin edilen cezalara yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde iki farklı başvuru yapılmıştır.

Söz konusu AİHM başvuruları; daha önce kulübümüz tarafından defalarca dile getirildiği üzere geçmişte yaşanan haksız TFF uygulamaları, bağımsız ve tarafsız oldukları tartışmaya son derece açık TFF kurulları ve sindirme amaçlı kararları nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetler neticesinde zorunlu bir hale gelmiştir.

AİHM süreçlerinin bir parçası olarak, her iki başvurumuzla da ilgili AİHM yargılamasının olağan prosedürü kapsamında, çekişmeli yargılamaya geçilmeden yapılan nizasız yargılama çerçevesinde tarafların uzlaşmaya davet edilmesi üzerine; Türkiye Cumhuriyeti her iki dosya kapsamında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. ve 10. maddelerinin ihlal edildiğini kabul ederek tazminat olarak hem ölçülebilir zararları (PFDK cezalarına karşılık gelen tutarları), hem ölçülemeyen zararları, hem de yargılama esnasında yapılan masrafları karşılayacağını taahhüt etmiştir.

Konuyu en başından beri büyük hassasiyetle takip eden Yönetim Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda Kulübümüz, her iki dosyada da uzlaşmayı nihai olarak kabul etmiştir.

Anılan başvuruların her ikisiyle ilgili olarak da uyuşmazlığın AİHM’de henüz hakimler önünde yargılama süreci başlamadan kayıttan düşmesi ve sonuçlanması sağlanmış oldu. Böylelikle ihtilaflı bu durum AİHM nezdinde daha önce yine ülkemizle ilgili tesis edilen 18 Mayıs 2021 tarihli Sedat Doğan/Türkiye kararından, 28 Ocak 2020 tarihli Ali Rıza ve Diğerleri/Türkiye kararından ve başkaca örneklerden farklı olarak; ihlal olduğuna dair kararlar tesis edilmeden uzlaşma ile çözüme kavuşmuştur.

Nitekim Kulübümüzün AİHM’e yaptığı başvurular henüz sonuçlanmadan;

TFF tarafından, talimat ve düzenlemelerinde kararların gerekçeli verilmesine, kurulların seçim esaslarına, ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin gözetilmesi gereğine ilişkin bir takım güncellemeler ve değişiklikler yapıldığı da kamuoyunun malumudur.

Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalarımızdan da görüldüğü üzere temennimiz; başvurularımız sonucu varılan uzlaşmanın da bundan böyle ne Kulübümüzü, ne başka kulüpleri veya futbol dünyasının paydaşlarını, ne de Devletimizi bir kez daha TFF uygulamaları yüzünden maddi ya da manevi herhangi bir zarara uğratmayacak şekilde sonuçlar doğurmasıdır. Söz konusu uzlaşıdan hareketle; mevcut ve gelecek TFF Yönetim ve Kurullarının, Devletimizin değerli tutum ve iradesine halel getirecek subjektif, gayri hukuki tutum ve kararlardan kaçınacağını beklediğimizi vurgulamak isteriz.

Bu vesileyle konuya adil ve hızlı çözüm getirerek, spor camiasına en güçlü mesajı vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir kez daha içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü kendisinin kuruluşundan bu yana 115 yıldır ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana tam 100 yıldır, başta futbol olmak üzere birçok olimpik spor branşında ülke sporuna öncülük ve hizmet etmiş hem de her durum ve koşulda ülkesinin ve devletinin yanında olmuş, menfaatleri, iyiliği ve birliği için çalışmıştır.

Bu ilke ve hedefler doğrultusundaki çalışmalarımız ilelebet devam edecektir.”

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

Check Also

PFDK’den Ali Koç’a 90 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]