CANLI| Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe Kulübünün yüksek divan kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. 

CANLI AKTARIYORUZ

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!

ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI;

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında kulübümüze yakışan ve gurur veren adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda çok çalışacağız, çok yorulacağız ama durmak yok. Fenerbahçe, kürek şubesinde Türkiye’nin açık ara en iyi takımı oldu. Ne var, ne yok tüm kupaları kazandı. Tebrik ediyorum. 

 


EROL BİLECİK’İN AÇIKLAMALARI

“Bu sezon UEFA’dan elde ettiğimiz gelir yaklaşık olarak 13 milyon euro. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. Ekranlara çıkıp, mikrofonların önünde ‘Büyüğüz.’ demekle büyük kulüp olunmuyor. Bunu destekleyecek rakamlar lazım. Dünden bugüne rakamlar, başarılar ve lider ortada.”

KULÜP BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, kulüp borcunun 376 milyon euro olduğunu açıkladı.

FETHİ PEKİN’İN AÇIKLAMALARI
Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, tüzük çalışmalarıyla alakalı bir bilgilendirme konuşması yaptı. Yönetici Fetthi Pekin’in açıklamaları şu şekilde:

“Bilindiği üzere spor kulüpleri insanların bir amaç ve hedef etrafında toplandığı, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklere insanların sosyalleşmesinde de önemli bir yere sahip önemli özellikler taşır. Bu özelliğe ve taşıdığı önemli misyona rağmen ülkemizde spor kulüplerinin mali sorunlarla boğuşmakta olduğu ise bilinen bir gerçektir. Elbette bu mali sorunların değişik kaynakları mevcut ancak en temel sebebin gider-gelir dengesizliğinin yol açtığı olumsuzluklar olduğu aşikâr. Bütçe açıklarının ve net dönem zararlarının kulüpleri varlıklarının yok olması noktasına taşıyan bir borç sarmalına soktuğu açık. Bu minvalde kulüplerin kurumsallaşması, yönetim ve organizasyonda şeffaflık, mali disiplin, kontrol mekanizmalarının sıkılaştırılması yönetim hatalarının önlenmesinde büyük önem arz ediyor. Diğer yandan UEFA tarafından Financial Fair Play olarak ortaya koyulan standartlar da zaten borç ve zarar sarmalındaki kulüplerin ileriye dönük sağlıklı bir yapıya kavuşmasına matuf bir hamleydi.

Hafızaları tazelemek gerekirse bilindiği gibi ülkemizde dernekler kanunu uyarınca spor kulüpleri önce dernek olarak kuruluyor, sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yapılan tescil ile spor kulübü vasfını kazanıyordu. 26 Nisan 2022 tarihinde yasalaşan ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’ ise spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescili ile tüzel kişilik kazanmalarını sağladı. Yine söz konusu kanun ile önemli bir spor endüstrisi gerçeğine vurgu yapılarak spor kulüplerinin dernek statüsünde varlıklarını sürdürmelerinin sektör gerçekleriyle bağdaşmadığı tespiti yapıldı ve spor kulüplerinin farklı bir yasal düzenlemeye tabi tutulması sağlandı. Elbette bu düzenleme spor kulüplerinin kendine özgü yapısına uygun organlarının gelir ve gider yönetiminin, mali mekanizmalarının, tesisi ve işletme organizasyonunun, hesap ve borçlanma denetimlerinin de gözden geçirilmesini gerektirdi.

Artık mevcut düzenleme hem spor faaliyetinde bulunmak üzere bir spor kulübüne bağlı şekilde hem de spor kulübünden ayrı olarak spor anonim şirketi kurulabilmesine imkan getirmektedir. Kısaca sporda şirketleşmenin ve kurumsallaşmanın yasal çerçevesi oluşturulmuştur. Bu çerçeve içerisinde spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin etkin bir şekilde denetlenebilmesi için denetim mekanizmaları kurulmuş, beyanname verme yükümlülüğü ile bütçe ve harcama ilkeleri getirilmiştir.

Öte yandan spor kulüplerinin yansı sıra spor federasyonlarına ilişkin de düzenlemeler getirilmiş, toplantı ve karar yeter sayıları yöneticilerin hukuki ve cezai sorumlulukları gibi konularda önemli adımlar atılmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanunda da değişikliklere gidilmiştir.

Tüm bu gelişme ve değişimler karşısında elbette Fenerbahçe’nin de mevcut tüzüğüyle ilerlemesi, değişikliklere kayıtsız kalması düşünülemezdi. Esasında Kulübümüzün tüzük metni tadili için 2018’den bu yana hukuk departmanımız başta olmak üzere ilgili birimler ve danışmanlarımız ile yoğun çalışmalar yürütmekteydik. Çalışmalarımızın temel amacı bir yandan spor endüstrisindeki gelişmeleri yakalamış, şeffaf, modern, çoğulcu demokrasi temelli, sade ve anlaşılır bir metin oluşturmak, diğer yandan da getirilen mali ve hukuki kriterlerle uyumlu teknik gereksinimleri karşılayan bir yapı ortaya koymaktı. Çalışmalarımız neticesinde bir taslak hazırladık ve tüm kurullarımızla birlikte bir yol haritası oluşturduk. Belirlediğimiz tarihler çerçevesinde taslak metni önce Kulübümüz bünyesindeki idari kurulların üyelerine ardından siz YDK üyelerimize ve nihayet Kulübümüz Kongre Üyelerinin bilgi ve incelemesine sunmayı planlıyoruz. Amacımız sizlerin desteğini ve fikrini alarak tüzük metnimizi çağın gereklerine ve güncel mevzuatın kurallarına uygun şekilde nihai haline getirmek ve Kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılar bir metin ortaya çıkarmaktır.

Az önce belirttiğim gibi çıkarılan kanun ile spor kulüplerinin kuruluşu, organları, mali yükümlülükleri ve kısıtlamaları ile yöneticilerinin sorumluluklarına ilişkin köklü düzenlemeler getirilmiş olup spor kulüplerine ve spor anonim şirketlerine tüzüklerini ve yapılarını uyumlu hale getirmeleri için tanınan süre 1 yıldır. Bu bağlamda Kulübümüz tüzük metnini bu süre içerisinde kanunun getirdiği değişikliklerle uyumlu hale getirmemiz ve Kulübümüzün işleyişini bakanlığın belirlediği esaslara göre düzenlememiz icap etmektedir.

Hasılı Kulübümüz ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut tıkanıklıkları gidermek amacıyla başlattığımız Tüzük Metni Tadil Çalışmaları, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile birlikte zorunluluk haline gelmiş, hazırlıkların ivme kazanması kaçınılmaz olmuştur. Neticede Kulübümüz 26 Nisan 2023 tarihine kadar yürürlükteki tüzüğünü özellikle mali konular bakımından tadil etmek zorundadır. Bu tadil sürecinde camiamızın desteğinin ve kongre üyelerimizin etkin katılımının büyük önem arz ettiği malumunuzdur. Bizim de inancımız her zaman olduğu gibi bu süreçte camiamızı Fenerbahçemize tam destek sağlayacağı yönünde olup katkı sağlayacak her türlü görüş, öneri ve yoruma açık olduğumuzu belirtiyor; tüzük taslağımızı en kısa sürede sizlerle paylaşma ve tadil sürecini neticelendirme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Fenerbahçe’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı müracaatı hatırlatan Fethi Pekin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bir müracaatımız oldu. Birçoğunuzun hatırlayacağı üzere 2020 yılında dönemin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir tarafından 2010-2011 sezonuna dair yapılan ve kabul edilemeyecek mahiyetteki açıklamalar neticesinde Kulübümüz ve Sayın Başkanımız tarafından kendisine cevaben açıklamalarda bulunulması üzerine TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) Sayın Başkanımıza ve Kulübümüze, sportmenliğe aykırı açıklamalar iddiasıyla para ve hak mahrumiyeti cezaları verilmiş, tahkim kurulu tarafından da anılan karar 19 Haziran 2020 tarihinde onanmıştır. Yine benzer şekilde ilgili tarihte Yönetim Kurulu Üyemiz olan Sayın Alper Pirşen hakkında da bir derbi müsabakası öncesi rakip takım idarecilerinin müsabaka hakemiyle ilgili itham ve açıklamalarına cevap vermesi üzerine TFF Tahkim Kurulu 12 Aralık 2020 tarihinde PFDK tarafından verilen ve benzer içerikli ceza tayini kararını onamıştır. TFF tarafından her iki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. maddesiyle güvence altına alınmış ‘Düşünceyi açıklama hürriyeti’, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma hakkını güvence altına alan 6. Maddesi ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10. Maddesi ihlal edilmiştir. Bunun üzerine Kulübümüz nezdinde çalışmalar başlatılmış ve her iki Tahkim Kurulu kararlarına karşı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği iç hukuk olmamasından sebeple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde başvurular yapılmıştır. AİHM süreçlerinin bir parçası olarak her iki başvurumuzla da ilgili AİHM yargılamasının olağan prosedürü kapsamında çekişmeli yargılamaya geçilmeden tarafların uzlaşmaya davet edilmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti her iki dosya kapsamında AİHM Sözleşmesinin 6. ve 10 maddelerinin ihlal edildiğini kabul ederek tazminat olarak hem ölçüler bir zararları hem ölçülemeyen zararları hem de yargılama esnasında yapılan masrafları karşılayacağını taahhüt etmiştir.

Konuyu en başından beri büyük hassasiyetle takip eden Yönetim Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda Kulübümüz her iki dosyada da uzlaşmayı nihai olarak kabul etmiştir.

Açıklamalarımızdan da görüldüğü üzere temennimiz başvurularımız sonucu varılan uzlaşmanın da bundan böyle ne Kulübümüzü, ne başka kulüpleri veya futbol dünyasının paydaşlarını, ne de devletimizi bir kez daha TFF uygulamaları yüzünden maddi ya da manevi herhangi bir zarara uğratmayacak şekilde sonuçlar doğurmasıdır.

Söz konusu uzlaşıda hareketle mevcut ve gelecek TFF Yönetim ve kurullarının devletimizin değerli tutum ve iradesine halel getirecek sübjektif, gayri hukuki kararlardan kaçınacağını beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle konuya adil ve hızlı çözüm getirerek spor camiasına en hızlı mesajı vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir kez daha içtenlikle teşekkürlerimizi sunarım.”

Son olarak aidat borcu olan üyeler için bir duyuru yapan Pekin, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Yaklaşık 8 bin tane Kongre Üyemizin aidat borcu bulunmakta. 3 sene ve üzeri aidat borcu olan üye sayımız yaklaşık 3200. Yani toplam Kongre Üye sayımızın yaklaşık %10’una tekabül eden bir rakam. Kulüplerin en büyük gelir kaynaklarından biri aidat gelirleri olduğu için bu konuya hassasiyet gösterilmesini, rica ediyorum. Bu Kongre Üyelerimizin özellikle 3 sene ve daha fazla süreyle borcu olanların üyelik bilgilerinin de Kulübümüzde güncel olmadığı tespit edilmiştir. Bu bilgilerin güncellenmesi ve borçların ödenmesini istirham ediyorum.”

BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN’IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Spor Kulübü Kasım Ayı Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okudu:

“Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım, Saygı değer Yönetim Kurulu Üyelerim, Kıymetli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz ve ekranları başından bizleri takip eden büyük taraftarımız… Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

2022 yılının son Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısında, yeni sezona hemen hemen her branşta güzel başlangıçlar yapmış olmanın mutluluğu içindeyiz.

Tüm takım sporlarımızda sezona başladığımız, stadyumdan salonlara koşturduğumuz, olimpik sporcularımızdan gelen haberlerle gururlandığımız, Türkiye’nin en büyük spor kulübü olarak rekabetçi kimliğimizi ortaya koyduğumuz üç aylık bir süre geride kaldı.

Sportif karnemizle başlamadan önce geride bıraktığımız döneme dair iki özel parantez açmak istiyorum.

İlk olarak; kariyerinde Olimpiyat İkinciliği, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Karadağ’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda ikinci kez bize altın madalya sevinci yaşatarak büyük bir başarıya imza attı. Buse Naz ayrıca ülkemize bu şampiyonadaki tek altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Camiamız adına kendisini kutluyor, bizi bir kez daha gururlandırdığı için teşekkür ediyorum.

Diğer özel parantez ise Sarı Meleklerimiz için! Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda 2022-2023 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız oldu! Daha önce 3 kez bu kupayı müzemize getiren Takımımız, VakıfBank’ı 3-0 yenerek 4. kez kupanın sahibi oldu ve sezona harika bir başlangıç yaptı. Takımımızı tebrik ediyorum! Bu sene hiç şüphesiz ki onların maçlarını büyük bir heyecan içerisinde izleyeceğiz.

Kıymetli Yüksek Divan Kurulu Üyeleri,

Erkek futbol takımımızda, hocamızın ve futbol şubemizin planlamaları doğrultusunda geçirdiğimiz transfer sürecinin ardından Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde yüksek bir form grafiği yakalayan takımımız, camiamızı çok mutlu eden bir performans gösterdi. Takımımız, Spor Toto Süper Lig’de 11 maçta topladığı 26 puanla, bir maç eksiğine rağmen lider konumda bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu’ndaki maçlarını namağlup 14 puanla lider tamamlayan takımımız, Mart 2023’te oynanacak son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Camiamızın sonsuz destekleriyle yürüdükleri yolda takımımızın başarılarının devamını diliyorum!

Futbol Takımımızla ilgili bizim için çok kıymetli olan bir projeye dair sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu sezon ev sahibi olduğumuz tüm maçlarda futbolcularımızla seremoniye çıkan çocuklarımızla ilgili “Fenerbahçe bir hayaldir çocuklar için gerçekleşen” diyerek sosyal sorumluluk odaklı bir projeye imza attık. Sezon başından beri her maç, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğimiz sonucu, dezavantajlı olan yaklaşık 14 çocuğun bu heyecanı yaşamalarına imkan sağlıyoruz. Buna ek olarak; yaşıtları gibi fiziki olarak stadımıza gelemeyen, tedavi altında olan çocuklarımızı da ülkemizde bir ilk olarak tablet yardımıyla bu heyecana ortak ediyoruz. O çocuklar hastane ya da ev ortamında yine çubuklu formamızı giyiyor, o heyecanı burada olan tüm çocuklarla ve milyonlarla paylaşıyorlar.

Utku, Eray, Mehmet Emre bu isimlerden sadece bazıları…

Heyecanına ortak olduğumuz tüm bu çocukların en kısa zamanda iyileşmesini ve fiziki olarak da onları stadımızda ağırlamayı bekliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; her zaman çocukların yanında olmaya, onların hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Diğer branşlardaki 3 aylık faaliyetlerimizi ayrıntılı bir şekilde anlatmak adına, şube sorumlularımız sizler için videolar hazırladı. Şimdi sözü onlara bırakıyoruz…

Şube sorumlularımıza, ayrıntılı bilgilendirmeleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Burada sportif faaliyetlerimize dair iki ayrı parantez açacağım:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, hem Türkiye Ligi’ne hem de EuroLeague’e çok iyi başladı. Oyunu ve mücadelesiyle hepimizi mutlu ediyor. Hocamız milli takımdan geç gelmesine rağmen düzenini çok hızlı kurdu, orada da aynı futbolda olduğu gibi takımdaşlık ve hoca faktörü üst seviyede. Takımımıza, hocamıza başarılar diliyorum, yollar açık olsun.

Geçtiğimiz günlerde, ülkemizin ilk basketbol müzesini, camiamızın kıymetli isimlerinin ve özel misafirlerimizin katılımlarıyla açtık.

Fenerbahçemizin tarihe iz bırakan, lokomotifi olan başarılarını, tarihini, hikâyesini en güzel şekilde anlatan bu müze, hem Ülker Arena’nın ruhu olan, yaşayan bir role bürünmesini sağlayacak hem de geleceğimizin basketbol hedeflerine ışık olacak.

Fırsatı olan her üyemizin, taraftarımızın mutlaka burayı görmesini öneriyorum.

Ayrıca geleceğimiz olarak nitelediğimiz, son yıllarda yaptığımız hamlelerle bir cazibe merkezi haline gelen Fenerbahçe Futbol Akademimiz bu sezon itibarıyla yeni bir vizyon ortaya koydu ve ‘Her ay bir turnuva’ ismiyle projeyi hayata geçirdi.

Türk futbol altyapısına katkı sağlamak, ülkemizin çocuklarının elinden tutmak, onlara maç oynama fırsatı vererek gelişimlerini desteklemek amacıyla başlattığımız proje kapsamında şimdiye kadar iki turnuvayı geride bıraktık. Eylül ayında U10 Semih Şentürk, Cumhuriyeti Bayramımızda ise U11 Cumhuriyet Turnuvası’nı amatör kulüplerin katılımıyla gerçekleştirdik. İki turnuvada 732 çocuk yaklaşık 1600 veli ve 30 farklı amatör kulübü misafir ettik. Turnuvalarda boy gösteren 8 çocuğumuzu akademimize kazandırdık. Hem velilerden hem de katılımcı takımlardan oldukça önemli dönüşler aldık. 16 Kasım’da projenin üçüncü ayağını başlatıyoruz. Kulübümüzün sembol ismi gerek beyefendi kişiliği gerekse sporculuğuyla eşsiz bir konumda bulunan ‘Sinyor’ Can Bartu’nun adını verdiğimiz Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Villareal kulüpleri ile Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Altınordu, CSKA Sofya ve Neftçi Bakü gibi değerli ekiplerin yer alacağı turnuvada U11 Takımımız da mücadele edecek.

Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyeleri,

Sportif hedeflerimizi gerçekleştirmek ve var olduğumuz her dalda rekabetçi kimliğimizi koruyabilmek için Kulübümüzün sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması çok kıymetli. Bu doğrultuda taraftarlarımızın gösterdiği teveccühün yanı sıra sponsorluk anlaşmaları önemli yer tutuyor.

Geride kalan üç aylık süreçte, bu kapsamda aramıza yeni katılan iş ortaklarımızdan bahsedeceğim.

Petrol Ofisi ile başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçen sezon, Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda sizlerden aldığımız yetkiyle Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızı kurduk ve Kadınlar Süper Ligi’nde ilk sezonumuzu tamamladık. Petrol Ofisi ile imza attığımız önemli iş birliği kapsamında gösterdiği performansla bizleri gururlandıran Takımımız, bu sezon Fenerbahçe Petrol Ofisi ismiyle mücadele ediyor. Petrol Ofisi ayrıca göğüs sponsoru olarak da formamızda yer alıyor.

Geçen sezon Kadın Futbol Takımımızın forma göğüs sponsoru ve basketbol takımlarımızın da sponsorlarından biri olan Alagöz Holding, bu sezon Kadın Basketbol Takımımıza isim sponsoru oldu. Takımımız, 2022/23 sezonu itibarıyla ‘Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı’ ismiyle mücadelesini sürdürüyor. Ayrıca Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın Resmi Sponsorları arasına Yükselen Çelik de forma sırt sponsorumuz olarak katıldı. Yükselen Çelik’e de ailemize hoş geldiniz diyoruz.

Kurulduğu ilk günden bu güne Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde şampiyon olarak Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselme başarısı gösteren ve Fenerbahçe basketbolunun geleceği için önemli bir proje olan Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımımız, DS Energy ile yapılan iş birliğinin ardından 2022-2023 sezonunda TBL’de Fenerbahçe Koleji DS Energy Erkek Basketbol Takımı ismiyle yer alıyor. Solarçatı ise kol yanı sponsorumuz olarak formamıza eklenen yeni bir marka oldu.

Geçtiğimiz sezon iş birliğine başladığımız bir diğer marka Safiport ise bu sezon Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçlarında forma önü sponsoru olarak yer alacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bize büyük gurur yaşatan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız da bu sezon isim sponsoru ile mücadele edecek takımlarımızdan bir tanesi. Takımımız, 2022-2023 sezonu itibarıyla Fenerbahçe Göksel Çelik ismiyle ligde yer alıyor.

Erkek Futbol Takımımızda, geçen sezonki sponsorlarımıza ek olarak aramıza Pasha Group katıldı. Yeni iş ortağımız, futbol takımımızın ikinci şort sponsoru oldu.

Voleybol takımlarımızda As Spor bünyesinde faaliyet gösteren spor markası Joma, resmi forma ve ürün tedarikçisi olarak katıldı.

Joma, 2022/2023 Voleybol sezonu boyunca Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın teknik ürün sponsorluğunu üstlenecek. Sanmar da Kadın Voleybol Takımımızın sırt sponsoru olarak aramıza katıldı.

Sendeo ise, “Resmi Kargo Taşıma Sponsoru” olarak aramıza katılan iş ortağımız oldu. İlk günden itibaren yanımızdan olan değerli iş ortklarımız Avis, Aygaz, Nesine, Ülker, Opet, HDI Sigorta, Tüpraş, Beko ve MSC’ye bir kez daha huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca sizlerle paylaşmak istediğimiz bir diğer konu da ülkemizdeki sportif tesisleşmeye öncü ve örnek olan stadımız hakkında. Bu sezona, Fenerbahçemizin tamamen kendi imkanları ve camiasının desteği ile yapmış olduğu Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin çatısını tamamen yenileyerek başladık.

Bununla ilgili sizlere hem stadımızın ruhunu hem de yapılan çalışmaya dair bilgi verecek bir içerik hazırladık. (Stadımız ile ilgili video salonla paylaşılır).

Bu videoda da belirttiğimiz üzere; stadımızda yeni hikayeleri hep birlikte yazacağız inşallah! Stadımızın çatısının yapımında birlikte çalıştığımız Try ve Temsan şirketlerine ve sürecin maddi tarafında yanımızda olan Ülker’e ayrı bir parantez açarak teşekkürlerimizi sunuyorum.

Stadımızdaki bir diğer yenilik de Maraton Tribünü’nde bulunan Fenerium mağazamızda olacak. Modern bir yüze bürünmesi, yaşayan bir alan olması, taraftarımıza pek çok deneyim sunması için çalışmalarına başladığımız mağazamız, yeni yılda, yeni yüzü ve mimari tasarımıyla taraftarlarımızla buluşacak. Bayrak mağazamız olan Maraton Fenerium’un yenilenme sürecinde stadımızın Fenerim Tribünü tarafında bulunan Fenerium taraftarlarımızı ağırlamaya devam edecek.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizle ilgili bir bilgilendirme yapacağım: Kulübümüzün sporcu fabrikası olarak tanımladığımız Dereağzı Tesislerimizde bir yapılanma, düzenleme çalışması başlatmıştık. Bu çerçevede, üyelerimiz için de yeni bir lokal alanı açtık. Bu alan ile ilgili bilgilendirmeyi 3 Kasım’da tüm resmi mecralarımızdan ve üyelerimize gönderdiğimiz SMS’ler ile yaptık. Konforlu bir alan olması için pek çok detayı düşünerek tesis etmeye çalıştığımız bu alanda sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Geçtiğimiz hafta yurt içinden ve yurt dışından 106 derneğimizle bir arya geldik. Derneklerimize dair yeni yapılanmamız ve daha kurumsal bir kimliğe sahip olmaları için atmak istediğimiz adımlarımızı anlattık. Fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca kulübümüzün gündemindeki konulara dair tüzüğümüzde yaptığımız çalışmalar hakkında derneklerimizi detaylı şekilde bilgilendirdik. Birlik ve beraberlik odağında geçen bu buluşmaya katılan tüm derneklerimize teşekkür ediyorum. Derneklerimizin bizim için önemini her fırsatta dile getiriyoruz, bugün bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Değerli üyelerimiz, her toplantıda muhakkak bahsettiğimiz dijital dönüşüm, dijital dünyada var olma ve gelir kaynakları yaratma konusundaki adımlarımızdan bahsetmek istiyorum.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yeni nesil fantezi futbol oyunu Scouthub ile 3 yıllık partnerlik anlaşmasına imza attık. Kulübümüz anlaşma kapsamında Scouthub’ın stratejik partneri olarak konumlanacak.

Erkek Futbol Takımımızın forma göğüs sponsoru Avis’in katkılarıyla, Türkiye’de bir spor kulübü olarak bir ilki gerçekleştirdik.

Avis, Fenerbahçemizin yeni sezon formasını Metaverse Decentraland -Otokoç Metazone’da inşa ettiği, Metaverse’de yapılmış en büyük forma ile tanıttı. Bir diğer adım ise Fenerbahçemizin koleksiyonluk kartlarını basılı ve dijital kart platformu Mythos Cards’ın resmi sitesi mythos.cards üzerinden satışa çıkarmak oldu.

Mythos Cards ile yapılan anlaşma neticesinde taraftarlarımız, özel olarak tasarlanan, imzalı, sınırlı sayıda ve 29 TL’den başlayan uygun fiyatlarla toplanabilecek koleksiyonluk kartları bu platformdan satın alabiliyorlar.

Bir önemli konu da, dijitalleşme adımlarımızın en önemli parçalarından biri olan YouTube Katıl ile ilgili.

Futbolcularımızı, takımımızın ruhunu, deplasman hikayelerini, en yakından paylaştığımız, kimsenin görmediği ve bilmediği detayların yer aldığı içeriklerin olduğu platformumuz… Bildiğiniz gibi, şu anda YouTube’da Türkiye’nin 2.350.000 ile en çok aboneye sahip spor kulübüyüz. YouTube Katıl’da da 50.000 abonemizle, geçtiğimiz aylarda bir milyon TL’lik geliri aşarak yeni bir rekora imza attık.

Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyeleri,

Kulübümüzün devam eden hukuki süreçleri hakkında çok kısa bilgi vermek isterim:

3 Temmuz Kumpasının mağduru Kulübümüzün, Türkiye Futbol Federasyonu’na açtığı tazminat davasının ön inceleme duruşması 22 Eylül 2022’de görüldü. Bu duruşmada, mahkeme tarafından öncelikle, davalı TFF’nin 2. kez yapmış olduğu reddi hâkim talebi, “bu talebin yargılamayı geciktirme amacı taşıdığı” gerekçesiyle geri çevrildi. Ayrıca davalı TFF’nin söz konusu davanın genel mahkemelerde açılamayacağı ve huzurdaki uyuşmazlığın ancak tahkim nezdinde çözümlenebileceği yönündeki itirazı da reddedildi. Dosyanın bir sonraki duruşması 6 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00’de yapılacak. Sizlerin teveccühüyle bu göreve gelen yönetim kurulu olarak Fenerbahçemize karşı yapılan haksızlıkların sonuna kadar karşısında ve takipçisi olacak, hukuk mücadelemizi tüm kararlığımızla sürdüreceğiz.

Kıymetli Fenerbahçeliler,

İlkeleri ve varlığı Cumhuriyetimizle iç içe geçmiş Fenerbahçe Spor Kulübü olarak milli bayramlarımız bizim için çok önemlidir.

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı vesilesiyle bu çatı altında özel bir etkinlik düzenledik. Büyük zaferimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla ve gururla kutladığımız günde, Başkanımız Ali Y. Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Uğur Dündar, Başkan Vekilimiz Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ panelinde sizlerle bir araya geldik.

Bu sezon, yola Cumhuriyetimizin 100.yılında her kulvarda zirveyi hedefleyen bir anlayışla yola çıktık. ‘Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe’ mottosuyla Ülkemizin temeli olan Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yılında, 100. yılın heyecanını yaşamaya, bu doğrultuda adımlar atmaya başladık. Kulübümüzün her koridorunda, her salonunda, ofisinde, sahasında bu ruh hissedilsin, o coşku içimize sinsin istedik.

Yakın zamanda, bu çalışmalarımızın ve konseptimizin temsili olan ‘Cumhuriyetin Feneri’ sloganımızı ve Cumhuriyetimizin 100. yılına özel logomuzu tanıttık.

Size bu logonun ortaya çıkış hikâyesini çok kısa anlatmak istiyorum.

Logomuza hayat veren kişi Sevgili Cem Akar.

Kendisi çok iyi bir Fenerbahçeli. İki sezondur gönüllü olarak voleybol takımlarımızın formalarını tasarlayan, Vakt-i Fener tablomuzun da logosu dahil tüm görsel çalışmalarına hayat vermiş olan, camiamızın çok kıymetli bir ismi. 100. yıl armamız konusunda şubat ayından itibaren kendisiyle bir istişare süreci başlattık. Kendisi bize mart ayında bu şahane logo tasarımı ile geldi. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzla yaptığımız görüşmeler sonucu logomuz bugünkü halini alarak ortaya çıktı. Ne mutlu ki, bizim ta aylar önce başlattığımız çalışmayla ortaya çıkan logomuz, diğer spor kulüplerine de ilham ve örnek oldu; Cumhuriyetin 100. yıl coşkusu daha da yayıldı.

Cem Bey, bu çalışmayı tamamen gönülden, ücret talep etmeden üstlendi ve böyle güzel bir eser ortaya çıktı. Tüm camiamız adına kendisine teşekkürü bir borç bilirim.

Logomuz, 2023 yılı itibarıyla, Cumhuriyetimizin 100.yılında tüm formalarımızda, yelkende, kürekte, boksta, Fenerbahçemizin var olduğu her branşımızda yerini alacak.

Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyeleri,

Geçen haftadan itibaren Cumhuriyetimizin 100.yılı için geri sayıma, görkemli bir etkinlikle başladık.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, YDK ve Kongre Üyelerimiz, derneklerimiz, şube sorumlularımız, sporcularımız ve binlerce taraftarımız olarak Bağdat Caddesi’nde oluşturulan “Fener Alayı”nda tek vücut olarak bir araya geldik.

Yaklaşık 50 bin kişi, Göztepe 60.yıl Park’ından başlayarak stadımıza kadar gurur ve coşkuyla yürüdük.

Stadımızın yanındaki Feneri, içimizde hiç sönmeyecek cumhuriyet ateşini temsilen 29 Ekim 2023’e kadar sönmemek üzere yaktık.

Bu ara Fenerin mimarı, aydınlatmasında bilabedel destek veren Philips aydınlatma firmasına da buradan teşekkürlerimi iletiyorum.

Şimdi bu tarihi anlara dair hazırlanan videomuzu bir kez daha hep birlikte izleyelim istiyorum. (Fener Alayı yürüyüşüne dair özel hazırlanan video salonla paylaşılır).

Katılım gösteren tüm üyelerimize, taraftarlarımıza müteşekkiriz. Köklerini bu topraklardan alan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı güzel bir şekilde gösterdik. Bu duruşla ne kadar gurur duysak az!

Sözlerime son verirken; bu sene, 10 Kasım’da yine Atamızın huzuruna gideceğiz. Artık bir geleneğimiz olmuş Fenerbahçe vapuruyla, başkanımız, sporcularımız, üyelerimiz hep birlikte 9’u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı’nda Atamızın huzurunda olacağız. Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Selma Rodopman ve ekibi bu konuda tüm hazırlıkları yaptılar. Detaylar en kısa sürede gerek SMS olarak gerek resmi mecralarımız aracılığıyla iletilecek. Çok değerli katılımlarınızı bekliyoruz.

Şimdi, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Fethi Pekin’in tüzük çalışmalarıyla alakalı kısa bir bilgilendirme konuşması olacak.

Hepinizi saygıyla selamlıyor, bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıklı günler diliyorum.

UĞUR DÜNDAR’IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ın, kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda yaptığı konuşma aşağıdaki gibidir:

“19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık ateşini, askeri, siyasi ve diplomatik eşsiz zaferlerinin sonucunda 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’le taçlandıran büyük Atatürk ve dava arkadaşlarını saygı, özlem ve minnet duygularımla bir kez daha anıyor; Cumhuriyet’in 99. yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

Ne mutlu biz Fenerbahçelilere ki dünya tarihinin kaydını tutan tüm sayfaların önünde saygıyla eğildiği en büyük dehanın muzaffer komutan, eşsiz devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün daha 19 Mayıs’ta aklına koyduğu bağımsızlığın, medeniyetin, eşitliğin, bilimin ve aklın anahtarı olan Cumhuriyetin hem neferi hem de Feneriyiz.

Ne mutlu biz Fenerbahçelilere ki dün kayıkhanemizden Anadolu’ya silah sevkiyatı yaparken Cumhuriyete giden o meşakkatli yolun Feneriydik.

Ne mutlu biz Fenerbahçelilere ki milli mücadeleye moral olması için işgal kuvvetlerinin karma takımını eze eze yenip General Harrington Kupası’nı müzemize taşıdığımızda Cumhuriyete giden o kutlu yolun Feneriydik.

Ne mutlu biz Fenerbahçelilere ki FETÖ’nün 3 Temmuz Kumpasında da Cumhuriyetin Feneriydik. Zira mevcudiyetimizin ve istikbalimizin yegâne temelinin bu olduğuna inanıyoruz. Bu temel en kıymetli hazinemizdir. İstikbalde de bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlara karşı yine Cumhuriyetin Feneri olacağız. Cumhuriyete tuttuğumuz Fenerin ışığı hiç sönmeyecek, enerjisi hiç tükenmeyecek. İlelebet Cumhuriyetin Feneriyiz.

Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor. En büyük Fenerbahçeli azizi Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyorum.

Yaşasın laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyetimizin Feneri Fenerbahçemiz.”

 

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

Check Also

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 100 gün kaldı

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 100 gün kaldı.

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]